Danup logo

Fakturačná adresa:
DANUP, s.r.o.
Veličná 305
02754
Slovakia
ICO: 44765223
ICDPH: SK2022822439
Zapísaný v OR Os:
ZA, Vložka číslo: 51298/L
Poštová adresa:
DANUP s.r.o.
J. Gagarina 1995/1
Dolny Kubin
02601
BANK:
CSOB a.s.
Dolný Kubín
IBAN:
SK10 7500 0000 0040 0779 0576
BIC: CEKOSKBX
nr. 4007790576 / 7500 EUR
Fax:
+421433211272
Mobil:
+421901747747